Informace podle § 18 zákona o bateriích

Drazí zákazníci,

V souvislosti s prodejem baterií nebo akumulátorů nebo s dodávkou přístrojů, které obsahují akumulátory nebo akumulátory, je Nikon Servicepoint Dresden povinno Vás v souladu s Nařízením o bateriích informovat o následujícím:

Ujistěte se, že staré baterie/akumulátorové baterie odevzdáváte na komunální sběrné místo nebo místnímu prodejci, jak to vyžaduje zákon. Likvidujte s běžným domovním odpadem
je zakázáno a porušuje zákon o bateriích. Doručení je pro vás zdarma. U nás zakoupené baterie/akumulátory nám můžete po použití zdarma vrátit. Baterie/nabíjecí baterie nám musí být vždy vráceny s dostatečným poštovným. Baterie/nabíjecí baterie je třeba vrátit na adresu: Nikon Servicepoint Dresden, Schweizer Str. 3A, 01069 Dresden

Baterie a akumulátory, které obsahují škodlivé látky, jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice
jasně označené. Tento symbol znamená, že baterie a dobíjecí baterie nesmí být likvidovány s domovním odpadem.
Pod symbolem popelnice je chemický název znečišťující látky, která se v ní nachází
Baterie je součástí dodávky: "Cd" pro kadmium, "Hg" pro rtuť nebo "Pb" pro olovo.