Ochrana dat

Ochrana dat

Za zpracování údajů odpovídá:
Bettina Scheinert - Nikon Service Point Dresden
Schweizer Strasse 3a
Drážďany
Německo
E-mail: service@nikonservice-dresden.de

Telefon: 03518626290

Ceníme si zájem o náš online obchod. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže podrobně informujeme o zacházení s údaji.

1. Přístup k datům a hostování

Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje např. název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas hovoru, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a zdokumentuje hovor. Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšování naší nabídky. To slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Veškeré přístupové údaje budou vymazány nejpozději do jednoho měsíce po ukončení vaší návštěvy stránek.

1.1 hosting

Služby pro hostování a zobrazování webových stránek jsou částečně poskytovány našimi poskytovateli služeb v rámci zpracování naším jménem. Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, jsou na vašich serverech zpracovávány všechny přístupové údaje a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených na tomto webu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, využijte možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Kanada, Nový Zéland, Japonsko, Spojené království, USA.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Dokud nebudou certifikovány našimi poskytovateli služeb, bude přenos dat i nadále založen na tomto základě: standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích: Austrálie, Indie, Singapur.
Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky Evropské komise o ochraně údajů

1.2 Síť pro doručování obsahu

Abychom zkrátili dobu načítání, používáme u některých nabídek tzv. síť pro doručování obsahu (“CDN”). Pomocí této služby je obsah, jako jsou velké mediální soubory, dodáván prostřednictvím regionálně distribuovaných serverů externích poskytovatelů služeb CDN. Přístupové údaje jsou tedy zpracovávány na serverech poskytovatelů služeb. Naši poskytovatelé služeb pro nás pracují v rámci zpracování objednávek.
Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.
Naše spolupráce s vámi je založena na standardních doložkách o ochraně údajů Evropské komise. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, kontaktujte nás pomocí kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů.

2. Zpracování údajů pro zpracování smlouvy a pro navázání kontaktu

2.1 Zpracování údajů pro plnění smlouvy

Za účelem zpracování smlouvy (včetně dotazů a zpracování jakýchkoli existujících nároků na záruku a neplnění, jakož i jakýchkoli zákonných povinností týkajících se aktualizace) v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR shromažďujeme osobní údaje, pokud nám poskytnete to nám jako součást vaší Odešlete svou objednávku dobrovolně. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme pro zpracování smlouvy a bez jejich poskytnutí nemůžeme objednávku odeslat. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předání našim poskytovatelům služeb za účelem zpracování objednávky, platby a dopravy, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a budou vymazány po uplynutí lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. 6 odst. 1 odst. 1 lit. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje, které jdou nad tento rámec, což je povoleno zákonem a o kterých vás budeme informovat v tomto prohlášení.

2.2 zákaznický účet

Pokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR tím, že jste se rozhodli založit zákaznický účet, použijeme vaše údaje za účelem otevření zákaznického účtu a pro budoucí uložení vašich údajů objednává naše webové stránky. Smazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů, nebo pomocí funkce k tomu určené v zákaznickém účtu. Po smazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm., o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

2.3 Kontakt

V rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme osobní údaje pro zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR, pokud nám je dobrovolně poskytnete, když nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme ke zpracování vašeho kontaktu. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování vaší žádosti budou vaše údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit, o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

 Live chat nástroj Userlike

Pro účely komunikace se zákazníky používáme nástroj live chat of Uživatelsky podobný UG (s ručením omezeným), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnem, Německo („uživatelsky podobné“). To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů na efektivní a zlepšené komunikaci se zákazníky v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Userlike pracuje pro nás naším jménem.

 Live chat nástroj Zendesk

Pro účely komunikace se zákazníky používáme nástroj live chat of Zendesk, Inc., 1019 Market Street, San Francisco, CA 94103, USA („Zendesk). To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na efektivní a zlepšené komunikaci se zákazníky v souladu s čl. Zendesk pro nás pracuje naším jménem.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

 Nástroj pro živý chat WhatsApp

Pro účely komunikace se zákazníky používáme nástroj živého chatu od WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („WhatsApp“). To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na efektivní a zlepšené komunikaci se zákazníky v souladu s čl. WhatsApp pro nás pracuje naším jménem. Telefonní čísla, která ukládáme do našeho mobilního zařízení, jsou automaticky zpracovávána na serverech provozovaných společnostmi Meta se sídlem na adrese 6 Willow Road, Menlo Park, California 1, USA. Ukládána jsou pouze telefonní čísla zákazníků, kteří nás již dříve kontaktovali přes WhatsApp a kteří již proto přijali podmínky používání WhatsApp a ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA, Izrael, Spojené království.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. K dispozici je certifikace.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích: Singapur. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky Evropské komise o ochraně údajů.

 Live chat nástroj Tidio

Pokud nás kontaktujete pomocí nástroje živého chatu, údaje, které tam dobrovolně zadáte (jméno, e-mailová adresa, zpráva), budou použity v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR za účelem zodpovězení dotazu Zpracováno nás v rámci zpracování smlouvy. Používání tohoto nástroje navíc slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na efektivní a zlepšené komunikaci se zákazníkem v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR při vyvažování zájmů. Poté budou data vymazána. Nástroj pro živý chat poskytuje společnost Tidio LLC, 149 New Montgomery St 4th Floor, San Francisco, CA 94105, USA („Tidio“), která jedná naším jménem.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Dokud nebudou certifikovány našimi poskytovateli služeb, bude přenos dat i nadále založen na tomto základě: standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

2.4 Zpracování údajů pro rezervaci termínu

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete při rezervaci termínu. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje potřebujeme k rezervaci termínu a bez jejich poskytnutí nemůžete rezervaci termínu odeslat. Které údaje se shromažďují, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Údaje ve volných textových polích jsou dobrovolné a nemusí být vyplněny pro odeslání rezervace schůzky. Žádáme vás, abyste se zdrželi poskytování citlivých údajů (např. zdravotních informací, jako jsou nemoci) v kontextu takových volných textových polí.

Údaje, které nám poskytnete, používáme k rezervaci schůzek v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR. Po dokončení rezervované schůzky budou vaše údaje omezeny pro další zpracování a vymazány po uplynutí jakýchkoli lhůt pro uchovávání podle daňového a obchodního práva v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 lit čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR nebo vyhrazujeme si právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o čemž vás budeme informovat v tomto prohlášení.

3. Zpracování údajů za účelem odeslání

Plnit smlouvu podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR, předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému dodávkou, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží.

 Přenos dat poskytovatelům přepravních služeb za účelem oznámení o odeslání

Pokud jste nám s tím dali během vaší objednávky nebo po ní výslovný souhlas, poskytneme vám ji na základě toho v souladu s čl. 6 odst. 1. GDPR předává vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo vybranému poskytovateli přepravních služeb, aby vás mohli kontaktovat před doručením za účelem oznámení nebo koordinace doručení.
Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedené kontaktní adrese. Po odvolání odstraníme údaje, které jste pro tento účel poskytli, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si nevyhradíme právo používat údaje nad rámec toho, což je povoleno zákonem a o kterých vás budeme v tomto prohlášení informovat.

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
GLS Germany-Strasse 1-7
DE-36286 Neuenstein
Německo

United Parcel Service Deutschland S.à rl & Co. OHG
Görlitzer Strasse 1
41460 Neuss
Německo

Hermes Germany GmbH
Essener Strasse 89
D-22419 Hamburg
Německo

DHL Paket GmbH
Strassenweg 10
53113 Bonn
Německo

DPD Germany GmbH
Wailandt ulice 1
63741 Aschaffenburg
Německo

4. Zpracování údajů pro zpracování plateb

Při zpracování plateb v našem online obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovateli technických služeb, úvěrovými institucemi, poskytovateli platebních služeb.

4.1 Zpracování údajů pro zpracování transakcí

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje potřebné ke zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávek, nebo pověřeným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud to je nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. B GDPR. V některých případech poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné ke zpracování platby sami, např. Na svých vlastních webových stránkách nebo prostřednictvím technické integrace v procesu objednávání. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.
Pokud máte ohledně našich partnerů jakékoli dotazy ohledně zpracování plateb a základu naší spolupráce s nimi, využijte možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4.2 Zpracování údajů za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů

V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají společně s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako naši zpracovatelé smluv za účelem prevence podvodů a optimalizace našich platebních procesů (např. Fakturace, zpracování napadených plateb, podpora účetnictví). Podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v kontextu vážení zájmů, v naší ochraně před podvody a v efektivní správě plateb.

4.3 Kontrola kreditu

Pokud platíme předem (při nákupu na účet), získáváme informace o identitě a bonitě od specializovaných servisních společností (úvěrových agentur). Za tímto účelem předáváme vaše osobní údaje potřebné pro kontrolu kreditu:

Schufa Holding AG
Kormoránská cesta 5
65201 Wiesbaden
Německo

CRIF Bürgel GmbH
Radlkoferstrasse 2
81373 Mnichov
Německo

Společnost Tesch mediafinanz GmbH
Bílá šířka 5
49084 Osnabrück
Německo

Deltavista GmbH
Freisinger Landstrasse 74
80939 Mnichov
Německo

arvato infoscore GmbH
Rheinstrasse 99
76532 Baden-Baden
Německo

Creditreform Boniversum GmbH
Přehrada Hammfeld 13
41460 Neuss
Německo

To slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR při posuzování bonity a ochoty platit našich potenciálních zákazníků před uzavřením smlouvy, a tím předcházení ztrátám na kupní ceně, a je pro Uzavření smlouvy požadované v souladu s článkem 22 (2) (a) GDPR. Jsou zohledněna vhodná opatření k ochraně vašich práv, svobod a oprávněných zájmů. Máte možnost vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí kontaktováním kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně údajů. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje zpracovávané pro tento účel vymazány, pokud jste výslovně neudělili souhlas s dalším používáním vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo používat údaje nad rámec toho, co je povoleno zákonem a o kterém budeme informovat v tomto prohlášení.

4.4 Kontrola totožnosti a kreditu při výběru platebních služeb Klarna

Inkaso Klarna, nákup na účet přes Klarna, nákup na splátky Klarna
Pokud se rozhodnete pro platební služby Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále jen Klarna), žádáme vás o souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm., že smíme přenášet údaje nezbytné pro zpracování platby a ověření identity a kreditu společnosti Klarna. V Německu pro kontrolu totožnosti a kreditu Ochrana dat úvěrové agentury jmenované Klarnou. Klarna získané informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení využívá pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů. V důsledku toho vám již možná nebudeme moci nabízet určité možnosti platby. Svůj souhlas s tímto používáním osobních údajů můžete také kdykoli odvolat kontaktováním společnosti Klarna.

4.5 Kontrola totožnosti a kreditu při výběru platebních služeb Billpay (provozované Klarna Bank AB)

Pokud se rozhodnete pro platební služby Klarna Bank AB AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko (dále BillPay), žádáme vás o souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. DSGVO, že jsme oprávněni předávat údaje nezbytné pro zpracování platby a ověření identity a kreditu společnosti Billpay. V Německu pro kontrolu totožnosti a kreditu Zásady ochrany osobních údajů Billpay jsou využívány zmíněné úvěrové agentury. Billpay využívá obdržené informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů. V důsledku toho vám již možná nebudeme moci nabízet určité možnosti platby. Svůj souhlas s tímto používáním osobních údajů můžete od BillPay kdykoli odvolat.

4.6 Kontrola totožnosti a kreditu při výběru nákupu na účet přes PayOne

Pokud zvolíte způsob platby nákup na účet (nabízený prostřednictvím PayOne GmbH, Lyoner Str. 9, 60528 Frankfurt am Main, Německo (dále jen PayOne)), žádáme vás o souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR, že můžeme předávat údaje nezbytné pro zpracování platby a ověření identity a kreditu společnosti PayOne. V Německu je pro kontrolu totožnosti a kreditu Zásady ochrany osobních údajů PayOne jsou využívány zmíněné úvěrové agentury. PayOne využívá obdržené informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů. V důsledku toho vám již možná nebudeme moci nabízet určité možnosti platby.

4.7 Kontrola totožnosti a kreditu při výběru nákupu na účet přes PayPal a Ratepay

Pokud se rozhodnete pro způsob platby na účet (nabízený prostřednictvím Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlín (dále jen Ratepay) a PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg ( dále PayPal)), žádáme o váš souhlas v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 písm. V Německu je pro kontrolu totožnosti a kreditu Zásady ochrany osobních údajů Ratepay jsou využívány zmíněné úvěrové agentury. Ratepay využívá obdržené informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost uvedenou v tomto prohlášení o ochraně údajů. V důsledku toho vám již možná nebudeme moci nabízet určité možnosti platby. Další informace o ochraně dat na PayPal naleznete zde.

4.8 Využívání poskytovatelů sběrných služeb

Vaše údaje předáme autorizovanému poskytovateli služeb vymáhání pohledávek, Collectia GmbH, Brunnwiesenstr. 4, 94469 Deggendorf, Německo, pokud naše žádost o platbu nebyla vyřízena i přes předchozí upomínku. V tomto případě bude pohledávku vymáhat přímo poskytovatel služby vymáhání pohledávek. To slouží k plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR a k ochraně našich oprávněných zájmů při účinném uplatnění nebo vymáhání našeho nároku na platbu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

5. Inzerce emailem, poštou

5.1 E-mailový newsletter s registrací a sledováním newsletteru

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, používáme údaje k tomu požadované nebo vámi poskytnuté samostatně k tomu, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový newsletter na základě vašeho souhlasu v souladu s článkem 6 (1) věta 1 písm. Odhlásit se z odběru newsletteru je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou možnost kontaktu, nebo prostřednictvím odkazu uvedeného k tomuto účelu v newsletteru. Poté, co se odhlásíte, vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

Rádi bychom upozornili, že při zasílání newsletteru vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Za tímto účelem také analyzujeme, jak používáte náš newsletter, a to měřením, ukládáním a vyhodnocováním míry otevření a míry prokliku za účelem navrhování budoucích newsletterových kampaní („sledování newsletterů“).

Pro toto vyhodnocení obsahují zaslané e-maily jednopixelové technologie (např. tzv. web beacons, sledovací pixely), které jsou uloženy na našich webových stránkách. Pro hodnocení odkazujeme zejména na následující „data newsletteru“

 • stránka, ze které byla stránka vyžádána (tzv. referrer URL),
 • datum a čas hovoru,
 • popis typu použitého webového prohlížeče,
 • IP adresu žádajícího počítače,
 • e-mailovou adresu,
 • datum a čas registrace a potvrzení

a One-Pixel Technologies s vaší e-mailovou adresou nebo vaší IP adresou a případně jedinečným ID. Odkazy obsažené v newsletteru mohou také obsahovat toto ID.

Pokud si nepřejete dostávat sledování newsletteru, můžete se z odběru newsletteru kdykoli odhlásit – jak je popsáno výše.

Informace jsou uloženy tak dlouho, dokud jste se přihlásili k odběru newsletteru.

5.2 E-mailový newsletter bez registrace a vašeho práva vznést námitku

Pokud obdržíme vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb a vy jste proti tomu nevznesli námitku, vyhrazujeme si právo vám pravidelně zasílat nabídky na produkty podobné těm, které jste již zakoupili na základě § 7 odst. 3. UWG , z našeho sortimentu e-mailem. To slouží k ochraně našich nadřazených oprávněných zájmů v reklamě našim zákazníkům v rámci vyvažování zájmů.
Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného za tímto účelem v reklamním e-mailu, aniž by vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos dle základních tarifů.
Poté, co se odhlásíte, vymažeme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 věta 1 lit je povoleno zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení.

5.3 Zasílání newsletteru

Newsletter a sledování newsletteru uvedené výše mohou být také zasílány našimi poskytovateli služeb jako součást zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základu naší spolupráce s nimi, použijte prosím kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Spojené království.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA.
Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Dokud nebudou certifikovány našimi poskytovateli služeb, bude přenos dat i nadále založen na tomto základě: standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích: Austrálie. Pro tuto zemi/tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky Evropské komise o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA.
Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Dokud nebudou certifikovány našimi poskytovateli služeb, bude přenos dat i nadále založen na tomto základě: standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Kanada, USA

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Dokud nebudou certifikovány našimi poskytovateli služeb, bude přenos dat i nadále založen na tomto základě: standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise.

5.4 Odesílání žádostí o kontrolu e-mailem

Pokud jste nám k tomu dali během vaší objednávky nebo po ní výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. GDPR, použijeme vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom vás požádali o odeslání hodnocení vaší objednávky prostřednictvím hodnotícího systému, který používáme. Tento souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy kontaktní možnosti popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo prostřednictvím odkazu uvedeného v žádosti o kontrolu.

Žádosti o vyhodnocení mohou také zaslat naši poskytovatelé služeb v rámci zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich poskytovatelů služeb a základů naší spolupráce s nimi, použijte možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Spojené království

5.5 Poštovní reklama a vaše právo vznést námitku

Kromě toho si vyhrazujeme právo použít vaše jméno a příjmení a také vaši poštovní adresu pro vlastní reklamní účely, například k zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů v reklamě pro naše zákazníky v souladu s článkem 6 (1) větou 1 písm. f GDPR. Proti ukládání a používání vašich údajů pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Reklamní zásilky jsou zpracovávány jako součást zpracování naším jménem poskytovatelem služeb, kterému předáváme vaše data.

6. Cookies a další technologie

6.1 Obecné informace

Abychom návštěvu našeho webu zatraktivnili a umožnili používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách technologie včetně tzv. Cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou znovu odstraněny na konci relace prohlížeče, tj. Po zavření prohlížeče (tzv. Relační cookies). Ostatní soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě (trvalé soubory cookie).

Ochrana soukromí pro koncová zařízení
Při využívání naší online nabídky využíváme technologie, které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom mohli poskytnout výslovně požadovanou telemediální službu. Ukládání informací ve vašem koncovém zařízení nebo přístup k informacím, které jsou již uloženy ve vašem koncovém zařízení, v tomto ohledu nevyžaduje váš souhlas.

U funkcí, které nejsou nezbytně nutné, je k ukládání informací na vašem zařízení nebo k přístupu k informacím, které jsou již ve vašem zařízení uloženy, potřeba váš souhlas. Rádi bychom upozornili, že pokud neudělíte svůj souhlas, části webu nemusí být plně použitelné. Jakýkoli souhlas, který jste udělili, zůstane v platnosti, dokud neupravíte nebo neresetujete příslušná nastavení ve vašem zařízení.

Jakékoli následné zpracování dat pomocí souborů cookie a dalších technologií
Používáme technologie, které jsou naprosto nezbytné pro používání určitých funkcí našeho webu (např. Funkce nákupního košíku). Tyto technologie shromažďují a zpracovávají IP adresu, dobu návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek (např. Informace o obsahu nákupního košíku). V souvislosti s vážením zájmů to slouží převážně oprávněným zájmům při optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 písm.

Kromě toho používáme technologie k plnění právních povinností, kterým podléháme (např. abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů), a také k analýze webu a online marketingu. Další informace k tomu, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících částech tohoto prohlášení o ochraně údajů. V případě potřeby používáme také technologie, které nejsou jednotlivě uvedeny v tomto prohlášení o ochraně údajů. Více informací o těchto technologiích, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete na platformě Usercentrics. Najdete je pod tímto odkazem: https://nikonservice-dresden.de/pages/cookie-anleitung#.

Nastavení souborů cookie pro váš prohlížeč najdete pod následujícími odkazy: Microsoft Edge ™ / Safari ™ / Chrome ™ / Firefox ™ / Opera ™

Pokud jste souhlasili s používáním technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontaktní možnost popsanou v prohlášení o ochraně údajů. Případně můžete také přejít na následující odkaz: https://nikonservice-dresden.de/pages/cookie-anleitung#. Pokud nebudou cookies akceptovány, může být funkce našich webových stránek omezena.

6.2 Použití platformy Usercentrics Consent Management Platform ke správě souhlasů

Na našem webu používáme Platforma pro správu souhlasu Usercentrics („Usercentrics“), abychom vás informovali o cookies a dalších technologiích, které používáme na našich webových stránkách, a abychom získali, spravovali a dokumentovali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů prostřednictvím těchto technologií, pokud to vyžaduje zákon. Podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c GDPR je to nezbytné pro splnění naší zákonné povinnosti podle čl. 7 odst. 1 GDPR, abychom mohli prokázat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, kterým podléháme. Usercentrics je nabídka společnosti Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, Německo, která zpracovává vaše údaje naším jménem. Když navštívíte naši webovou stránku, webový server Usersentrics ukládá takzvaný soubor protokolu serveru, který také obsahuje vaši anonymizovanou IP adresu, datum a čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem souhlasu. Vaše údaje budou po třech letech vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním svých údajů v souladu s článkem 6, odstavec 1, věta 1 lit, budeme vás informovat v tomto prohlášení.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. K dispozici je certifikace.

7. Používání souborů cookie a dalších technologií

Pokud jste k tomu dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. A GDPR, používáme na našich webových stránkách následující soubory cookie a další technologie třetích stran. Po účelu a ukončení používání příslušné technologie námi budou údaje shromážděné v této souvislosti odstraněny. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna. Více informací o možnostech zrušení naleznete v sekci „Cookies a další technologie“. Další informace, včetně základů toho, jak spolupracujeme s jednotlivými dodavateli, najdete v jednotlivých technologiích. Máte-li jakékoli dotazy týkající se poskytovatelů a základů naší spolupráce s nimi, využijte možnost kontaktu popsanou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

7.1 Používání služeb Adobe

Používáme níže uvedené technologie od Adobe Systems, Software Ireland Limited, Irsko, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irsko („Adobe“). Informace automaticky shromážděné technologiemi Adobe o vašem používání našich webových stránek jsou obvykle přenášeny na server na adrese Adobe, Inc., 345 Park Avenue San Jose, CA 95110-2704, USA a tam uloženy. Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Adobe, bude zkrácena nebo zcela nahrazena obecnou IP adresou aktivací příslušných nastavení před jejím uložením na servery Adobe.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. K dispozici je certifikace.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

 Písma Adobe

Pro jednotnou prezentaci obsahu na našich webových stránkách jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována skriptovým kódem „Adobe Fonts“, přenášena do Adobe a následně zpracovávána Adobe. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv. Zpracování údajů probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR.

7.2 Používání služeb Google

Používáme níže uvedené technologie od společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace automaticky shromážděné technologiemi Google o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Pokud není u jednotlivých technologií uvedeno jinak, zpracování údajů probíhá na základě smlouvy uzavřené pro příslušnou technologii mezi spoluodpovědnými v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace o zpracování údajů společností Google naleznete v Informace o ochraně údajů od společnosti Google.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

 Google Analytics

Pro účely analýzy webových stránek Google Analytics automaticky shromažďuje a ukládá údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí profily použití. Soubory cookie lze používat. Pokud navštívíte naše webové stránky z EU, vaše IP adresa bude uložena na serveru umístěném v EU za účelem odvození lokalizačních údajů a poté bude smazána bezprostředně předtím, než je provoz předán na jiné servery Google ke zpracování. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky společností Google.

Za účelem optimalizace marketingu našich webových stránek máme Nastavení sdílení dat pro „Produkty a služby Google“ aktivováno. To umožňuje společnosti Google přistupovat k údajům shromážděným a zpracovávaným službou Google Analytics a následně je používat ke zlepšování služeb Google. Uvolňování dat společnosti Google jako součást těchto nastavení uvolňování dat je založeno na dodatečné dohodě mezi odpovědnými osobami. Na následné zpracování údajů společností Google nemáme žádný vliv.

K vytváření a provádění testů používáme také funkci rozšíření Google Analytics Google Optimize.

Za účelem optimalizace marketingu našich webových stránek využíváme tzv Funkce ID uživatele. Pomocí této funkce můžeme přiřadit jedinečné, trvalé ID k vašim interakcím pro jednu nebo více relací v naší online přítomnosti, a tak analyzovat vaše uživatelské chování napříč zařízeními a relacemi.

Pro analýzu webu rozšiřující funkce Google Analytics signály Google je možné takzvané „sledování napříč zařízeními“. Pokud jsou vaše zařízení s připojením k internetu propojena s vaším účtem Google a ve svém účtu Google jste aktivovali nastavení „Personalizovaná reklama“, může společnost Google vytvářet zprávy o vašem chování při používání (zejména o počtu uživatelů v různých zařízeních), i když změníte vaše zařízení. V tomto ohledu nezpracováváme osobní údaje, dostáváme pouze statistiky založené na signálech Google.

Pro webové analýzy a reklamní účely, tzv Soubor cookie DoubleClick umožňuje, aby byl váš prohlížeč rozpoznán, když navštívíte jiné webové stránky. Google použije tyto informace k sestavování zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu.

 Google AdSense

Naše webové stránky nabízejí prostor pro reklamy třetích stran prostřednictvím Google AdSense. Tyto reklamy se vám budou zobrazovat na různých místech tohoto webu. Takzvaný soubor cookie DoubleClick se používá k zobrazování zájmově orientované reklamy shromažďováním a zpracováním údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek) a automatickým přiřazením pseudonymního UserID s pomocí z nichž zájmy se určují na základě návštěv tohoto a dalších webových stránek.

 Google Ads

Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran, když navštívíte naše webové stránky, tzv. Google Remarketing Je nastaven soubor cookie, který je generován automaticky shromažďováním a zpracováním údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek) a pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě stránek, které navštěvujete. povolená reklama. Jakékoli další zpracování údajů bude probíhat pouze v případě, že jste ve svém účtu Google aktivovali nastavení „Personalizovaná reklama“. V tomto případě, pokud jste při návštěvě našich webových stránek přihlášeni ke Google, Google používá vaše data spolu s daty Google Analytics k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč zařízeními.

Pro analýzu webu a sledování událostí používáme Google Ads Sledování konverzí Vaše následné chování při používání, pokud jste na náš web přišli prostřednictvím reklamy z Google Ads. K tomu lze použít soubory cookie a údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webových stránek nebo přihlášení k odběru newsletteru) zaznamenané, ze kterých se používají pseudonymy Vytvoří se uživatelské profily.

 Mapy Google

Pro vizuální znázornění geografických informací shromažďuje Google Maps údaje o vašem používání funkcí Map, zejména IP adresu a údaje o poloze, předává je společnosti Google a následně je zpracovává. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv.

 Google reCAPTCHA

Za účelem ochrany proti zneužití našich webových formulářů a proti spamu automatizovaným softwarem (tzv. Roboty) shromažďuje Google reCAPTCHA data (IP adresa, doba návštěvy, informace o prohlížeči a informace o vašem používání našich webových stránek) a používá tzv. JavaScript a soubory cookie analyzují vaše používání našich webových stránek. Kromě toho se vyhodnocují další soubory cookie uložené službami Google ve vašem prohlížeči. Čtení nebo ukládání osobních údajů ze vstupních polí příslušného formuláře neprobíhá.

 Google Fonts

Pro jednotnou prezentaci obsahu na našem webu jsou data (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována kódem skriptu „Google Fonts“, přenášena do Google a poté zpracována společností Google. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv.

 Správce značek Google

Google Tag Manager nám umožňuje spravovat různé kódy a služby na našich webových stránkách. Při implementaci jednotlivých značek může Google také zpracovávat osobní údaje (např. IP adresu, online identifikátory (včetně souborů cookie)). Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky společností Google.

Pomocí Správce značek Google lze integrovat různé služby/technologie.
Pokud nechcete používat jednotlivé sledovací služby, a proto jste je deaktivovali, deaktivace zůstává pro všechny dotčené sledovací značky, které jsou integrovány Správcem značek Google.

 Video plugin YouTube

Za účelem integrace obsahu třetích stran se údaje (IP adresa, doba návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďují prostřednictvím zásuvného modulu videa YouTube v rozšířeném režimu ochrany údajů, který používáme, přenášejí se do Googlu a poté se zpracovávají Googlem, pouze pokud máte Přehrát video.

7.3 Používání služeb Facebooku

 Použití pixelů na Facebooku

Facebook Pixel používáme v rámci níže uvedených technologií Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irsko („Facebook (by Meta)“ nebo „Meta Platforms Ireland“). S Facebook Pixel se automaticky shromažďují údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek na základě námi specifikovaných událostí, jako je návštěva webové stránky nebo registrace k odběru newsletteru) a uloženy, ze kterých se data používají Profily použití lze vytvářet pomocí pseudonymů. V rámci tzv. rozšířeného porovnávání dat jsou také hašovány a ukládány informace pro účely porovnání, pomocí kterých lze identifikovat jednotlivce (např. jména, e-mailové adresy a telefonní čísla). Za tímto účelem, když navštívíte naše webové stránky, Facebook pixel automaticky nastaví soubor cookie, který automaticky umožní vašemu prohlížeči rozpoznat, když navštívíte jiné webové stránky pomocí pseudonymního CookieID. Facebook (od Meta) tyto informace spojí s dalšími údaji z vašeho účtu na Facebooku a použije je k sestavování zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webu, zejména personalizované a skupinové reklamy.
Informace automaticky shromažďované technologiemi Facebooku (společností Meta) o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server na adrese Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam se ukládají. Další informace o zpracování údajů Facebookem naleznete v Informace o ochraně dat z Facebooku (od Meta).

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Spojené království, Argentina.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích: Austrálie, Hong Kong, Indie, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan, Brazílie, Mexiko. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky Evropské komise o ochraně údajů.

 Facebook analytika

V rámci Facebook Business Tools jsou statistiky o aktivitách návštěvníků na našich webových stránkách generovány z údajů shromážděných pomocí Facebook pixelu o vašem používání našich webových stránek. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky Facebookem (společností Meta). Vaše analýza slouží k optimálnímu zobrazení a marketingu našich webových stránek.

 Facebook Ads (Správce reklam)

Reklamy na Facebooku používáme k propagaci tohoto webu na Facebooku (od Meta) a dalších platformách. Stanovíme parametry příslušné reklamní kampaně. Za přesnou implementaci, zejména rozhodnutí o umístění reklam u jednotlivých uživatelů, zodpovídá Facebook (by Meta). Pokud není u jednotlivých technologií uvedeno jinak, zpracování údajů je založeno na dohodě mezi společnými správci v souladu s čl. 26 GDPR. Společná odpovědnost je omezena na sběr dat a jejich přenos do Meta Platforms Ireland. To nezahrnuje následné zpracování údajů společností Meta Platforms Ireland.

Na základě statistik generovaných Facebook Pixel o aktivitě návštěvníků na našich webových stránkách fungujeme prostřednictvím Facebooku Vlastní publikum skupinová reklama na Facebooku (podle meta), určením charakteristik příslušné cílové skupiny. V rámci rozšířeného porovnávání dat (viz výše), které probíhá za účelem určení příslušné cílové skupiny, vystupuje Facebook (od Meta) jako náš zpracovatel.

Na základě pseudonymního ID souboru cookie nastaveného Facebook pixelem a údajů shromážděných o vašem chování při používání na našich webových stránkách fungujeme prostřednictvím pixelů Facebooku Remarketing personalizovaná reklama.

O Facebook Pixelech Konverze měříme vaše následné chování při používání pro webovou analýzu a sledování událostí, pokud jste na náš web přišli prostřednictvím reklamy z Facebook Ads. Zpracování údajů probíhá na základě smlouvy o zpracování objednávky Facebookem (společností Meta).

7.4 Další poskytovatelé služeb webové analýzy a online marketingu

 Použití značky Pinterest pro analýzu webu a reklamní účely

Pro analýzu webu a reklamní účely na Pinterestu a na webech třetích stran, když navštívíte náš web, technologie od Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“) automaticky shromažďuje a zpracovává údaje (IP adresu, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek Na základě událostí námi specifikované, jako je návštěva webových stránek nebo registrace k odběru newsletteru) a používání pseudonymního CookieID a na základě navštívených stránek je možná zájmově orientovaná reklama. Profily použití se vytvářejí z dat shromážděných pomocí pseudonymů. Pinterest zkombinuje tyto informace s dalšími údaji z vašeho účtu Pinterest a použije je k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek. Nemáme žádný vliv na zpracování dat Pinterestem a dostáváme pouze statistiky založené na Pinterest Tagu. To nám umožňuje měřit vaše následné chování při používání pro analýzu webových stránek a sledování událostí, pokud jste na náš web přišli prostřednictvím reklamy na Pinterestu. Informace automaticky shromážděné Pinterestem jsou obvykle přeneseny na server na adrese Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam uloženy. Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

 Použití statistik Wix pro analýzu webu

Pro účely analýzy webových stránek se ke shromažďování údajů (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, informace o poloze) používají technologie od společnosti Wix Ldt., 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael (“Wix”). a informace o vašem používání našich webových stránek) jsou automaticky shromažďovány a ukládány, z čehož jsou pomocí pseudonymů vytvářeny uživatelské profily. Soubory cookie lze používat. Pseudonymizované uživatelské profily nebudou bez samostatného výslovného souhlasu slučovány s osobními údaji o nositeli pseudonymu. Wix pracuje pro nás naším jménem.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: Izrael, Jižní Korea, USA.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. K dispozici je certifikace.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích: Tchaj-wan, Brazílie, Mexiko, Indie, Ukrajina, Guatemala, Filipíny.
Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky o ochraně údajů Evropské unie.

Nástroj Visitor Analytics Visitor Recording lze použít ke generování statistik o tom, kde jste se na webu pohybovali a kam jste klikli v rámci záznamů návštěvníků. Tato funkce nám pomáhá, aby byl web uživatelsky přívětivější a abychom mohli opravovat technické chyby.

 Využití retargetingu AdRoll pro online marketing

Tento web inzerujeme ve výsledcích vyhledávání a na webech třetích stran prostřednictvím našeho reklamního partnera NextRoll Ltd., Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4, Irsko („AdRoll“). Když navštívíte naši webovou stránku, AdRoll nebo její partneři automaticky nastaví soubor cookie pro opětovné zacílení, který umožňuje zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního CookieID a na základě navštívených stránek. Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Stanovíme parametry příslušné reklamní kampaně. Za přesnou implementaci (např. rozhodnutí o umístění jednotlivých reklam) odpovídá AdRoll. Údaje automaticky shromážděné AdRoll (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) mohou být AdRoll kombinovány s informacemi z jiných zdrojů a předány reklamním partnerům AdRoll. Kromě toho jsou obvykle přeneseny na server na adrese NextRoll, Inc., 201 California Street, 5th Floor, Suite 500, San Francisco, CA 94111, USA a tam uloženy.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Dokud nebudou certifikovány našimi poskytovateli služeb, bude přenos dat i nadále založen na tomto základě: standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise.

 Využití služeb Amazonu pro online marketing

O reklamním partnerovi Amazon Europe Core S.à.rl, 8 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg (“Amazon”), prodáváme prostor pro reklamy třetích stran na Amazonu. Tyto reklamy se vám budou zobrazovat na různých místech tohoto webu. Pomocí cookies může Amazon sledovat průběh příslušné objednávky a zejména pochopit, že jste klikli na příslušnou reklamu a následně si produkt objednali. Za tímto účelem jsou shromažďovány údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek), přenášeny do Amazonu a zpracovávány Amazonem. Na toto zpracování údajů nemáme žádný vliv. Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Informace automaticky shromažďované společností Amazon o vašem používání našich webových stránek jsou obvykle odesílány na server společnosti Amazon, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, USA a tam uloženy.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

 Použití Criteo pro online marketing

O reklamním partnerovi Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paříž, Francie („Criteo“) inzerujeme tento web ve výsledcích vyhledávání a na webech třetích stran. Když navštívíte naši webovou stránku, Criteo nebo její partneři automaticky nastaví soubor cookie pro opětovné zacílení, což umožňuje zájmově orientovanou reklamu pomocí pseudonymního ID souboru cookie a na základě navštívených stránek. Zpracování údajů probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Stanovíme parametry příslušné reklamní kampaně. Criteo je odpovědné za přesnou implementaci (např. rozhodování o umístění jednotlivých reklam). Údaje automaticky shromážděné společností Criteo (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek) mohou být společností Criteo sloučeny s informacemi z jiných zdrojů a předány reklamním partnerům společnosti Criteo.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

 Využití AWIN pro online marketing

O reklamním partnerovi AG, Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlín, Německo („AWIN“), nabízíme prostor pro reklamy třetích stran. Tyto reklamy se vám budou zobrazovat na různých místech tohoto webu. Pomocí cookies může AWIN sledovat průběh příslušné objednávky a zejména pochopit, že jste klikli na příslušnou reklamu a následně si produkt objednali. Za tímto účelem jsou shromažďovány údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek), přenášeny do AWIN a zpracovávány AWIN. Na toto zpracování údajů nemáme žádný vliv. Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

 Použití video pluginu Vimeo k integraci obsahu třetích stran

Chcete-li integrovat obsah třetích stran, video plugin od Vimeo Inc., 330 West 34th Street, 5th Floor, New York 10011, USA (“Vimeo”) data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) jsou shromažďována, přenášena do Vimeo a následně zpracovávána společností Vimeo. Zpracování údajů se provádí na základě dohody mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Google Analytics je automaticky integrován do video pluginu Vimeo. Pro účely analýzy webových stránek Google Analytics automaticky shromažďuje a ukládá údaje (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči a také informace o vašem používání našich webových stránek), ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí profily použití. Soubory cookie lze používat. Google Analytics je nabídka společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace, které Google automaticky shromažďuje o vašem používání našich webových stránek, se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají. Pokud navštívíte naše webové stránky z EU, vaše IP adresa bude uložena na serveru umístěném v EU za účelem odvození lokalizačních údajů a poté bude smazána bezprostředně předtím, než je provoz předán ke zpracování na jiné servery Google. Nemáme žádný vliv ani přístup ke zpracování dat společností Vimeo, včetně nastavení a výsledků Google Analytics.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

8. Sociální média

8.1 Sociální pluginy z Facebooku (od Meta), Twitteru, Instagramu (od Meta), Pinterestu, Whatsapp

Sociální tlačítka používají sociální sítě na našem webu. Tyto jsou do stránky integrovány pouze jako odkazy HTML, takže při návštěvě našich webových stránek není navázáno žádné spojení se servery příslušného poskytovatele. Pokud kliknete na jedno z tlačítek, otevře se web příslušné sociální sítě v novém okně vašeho prohlížeče, kde můžete například stisknout tlačítko Líbí se mi nebo Sdílet.

8.2 Naše online přítomnost na Facebooku (od Meta), Twitteru, Instagramu (od Meta), Youtube, Pinterestu, LinkedIn

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. GDPR příslušnému provozovateli sociálních médií, když navštívíte naši online přítomnost na výše zmíněných sociálních médiích, vaše data se automaticky shromažďují a ukládají pro účely průzkumu trhu a reklamní účely, ze kterých se pomocí pseudonymů vytvářejí profily použití. Mohou být použity například k umístění reklam uvnitř a vně platforem, které pravděpodobně odpovídají vašim zájmům. K tomu se obvykle používají soubory cookie. Podrobné informace o zpracování a používání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií, jakož i možnost kontaktu a vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně údajů poskytovatelů, na které odkazujeme níže. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

facebook (od Meta) je nabídka společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irsko („Meta Platforms Ireland“). Informace automaticky shromážděné společností Meta Platforms Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Facebooku (společností Meta) jsou obvykle přeneseny na server na adrese Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam uloženy. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky na Facebooku (Meta) je založeno na dohodě mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) viz zde.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Spojené království, Argentina.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. K dispozici je certifikace.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích: Austrálie, Hong Kong, Indie, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan, Brazílie, Mexiko.
Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky Evropské komise o ochraně údajů.

X je nabídka od společnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko („Twitter“). Informace, které Twitter automaticky shromažďuje o vašem používání naší online přítomnosti na Twitteru, se obvykle přenášejí na server Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA a tam se ukládají.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

instagram (od Meta) je nabídka od společnosti Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irsko („Meta Platforms Ireland“) Informace automaticky shromažďované společností Meta Platforms Ireland o vašem používání naší online přítomnosti na Instagramu jsou obvykle odesílány na jeden server. of Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA a tam uloženy. Zpracování údajů při návštěvě fanouškovské stránky Instagramu (Meta) je založeno na dohodě mezi společně odpovědnými stranami v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace (informace o datech Insights) viz zde.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA, Kanada, Japonsko, Jižní Korea, Nový Zéland, Spojené království, Argentina.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. K dispozici je certifikace.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v těchto zemích: Austrálie, Hong Kong, Indie, Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko, Tchaj-wan, Brazílie, Mexiko.
Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s vámi je založena na těchto zárukách: Standardní doložky Evropské komise o ochraně údajů.

Youtube je nabídka společnosti Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace, které Google automaticky shromažďuje o vašem používání naší online přítomnosti na YouTube, se obvykle přenášejí na server společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a tam se ukládají.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

Pinterest je nabídka od Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko („Pinterest“). Informace, které Pinterest automaticky shromažďuje o vašem používání naší online přítomnosti na Pinterestu, se obvykle přenášejí na server na adrese Pinterest, Inc., 505 Brannan St., San Francisco, CA 94107, USA a tam se ukládají.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP, pro které Evropská komise rozhodnutím stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů.

Naši poskytovatelé služeb sídlí a/nebo používají servery v zemích mimo EU a EHP. Pro tyto země neexistuje žádné rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti. Naše spolupráce s nimi je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně osobních údajů. 

LinkedIn je nabídka od společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko („LinkedIn“). Informace automaticky shromážděné LinkedIn o vašem používání naší online přítomnosti na LinkedIn jsou obvykle přeneseny na server v LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA a tam uloženy.

Naši poskytovatelé služeb se nacházejí a/nebo používají servery v následujících zemích, pro které Evropská komise stanovila odpovídající úroveň ochrany údajů: USA.

Existuje rozhodnutí Evropské komise o vhodné úrovni ochrany údajů pro USA jako základ pro přenosy do třetích zemí, pokud je příslušný poskytovatel služeb certifikován. Dokud nebudou certifikovány našimi poskytovateli služeb, bude přenos dat i nadále založen na tomto základě: standardní doložky o ochraně údajů Evropské komise.

9. Možnosti kontaktu a vaše práva

9.1 vaše práva

Jako oběť máte následující práva:

 • podle článku 15 DSGVO, právo požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích v rozsahu, který je v nich specifikován;
 • v souladu s článkem 16 DSGVO, právo požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo dokončených osobních údajů uložených u nás;
 • podle článku 17 DSGVO právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které jsme u nás uložili, s výjimkou dalšího zpracování
  • vykonávat právo na svobodu projevu a informací;
  • plnit zákonnou povinnost;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • je nutné uplatňovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky;
 • podle článku 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jde o
  • přesnost údajů je zpochybněna;
  • zpracování je nezákonné, ale odmítnete jej smazat;
  • data již nepotřebujeme, ale musíte je uplatňovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky nebo
  • Vyjádřili jste námitky proti zpracování v souladu s článkem 21 DSGVO;
 • V souladu s čl. 20 GDPR máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • podle článku 77 DSGVO právo podat stížnost orgánu dozoru. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový orgán vašeho obvyklého místa pobytu nebo práce nebo na naše ústředí společnosti.

Právo na odvolání

Co se týče zpracujeme chránit naše převážnou část vyvažování zájmů oprávněné zájmy osobními údaji, jak je vysvětleno výše, můžete vznést námitku proti zpracování s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte nárok pouze na právo na námitku, pokud existují důvody, které vyvstanou z vaší konkrétní situace.

Po výkonu svého práva nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud dokážeme, vážných a legitimních důvodů pro zpracování, které převážily zájmy jako vy, práv a svobod, nebo je-li zpracování zjištění, výkon nebo obranu Právní nároky slouží.

To neplatí, pokud je zpracování určeno pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat za tímto účelem.

9.2 Možnosti kontaktu

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů, jakož i odvolání souhlasu nebo námitky ke konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás přímo pomocí kontaktních údajů v našem imprint.


2.9. Obchodní název použitých zařízení 

 2.9.1 Poskytovatel digitálních služeb Tern

Pokud se rozhodnete obchodovat nebo obchodovat se zařízením prostřednictvím našich webových stránek, používáme k usnadnění tohoto procesu službu Tern. Tern přijímá a zpracovává informace o vašem zařízení a osobní údaje potřebné k dokončení procesu výměny. Další informace o tom, jak společnost Tern zpracovává vaše data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Tern.

Tern Eco Limited
159 High Street
Vysoký barnet
Barnet
EN55SU
Vereinigtes Königreich

9.2 Zpracování dat 

Rybák zpracovávat vaše údaje pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a/nebo vašeho souhlasu.

Společnost Tern používá osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek, pro různé obchodní účely, jak je popsáno níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme na základě našich oprávněných obchodních zájmů, abychom s vámi uzavřeli nebo splnili smlouvu, s vaším souhlasem a/nebo abychom dodrželi naše zákonné povinnosti. U každého níže uvedeného účelu uvádíme konkrétní důvody zpracování, na které se spoléháme.

Tern používá informace, které shromažďujeme nebo dostáváme:

 • K zasílání administrativních informací. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání informací o produktech, službách a nových funkcích a/nebo informací o změnách našich podmínek a zásad.
 • Na ochranu našich služeb. Vaše údaje můžeme použít jako součást našeho úsilí udržet naše webové stránky v bezpečí (např. pro sledování a prevenci podvodů).
 • Abychom prosadili naše smluvní podmínky a zásady pro obchodní účely, abychom vyhověli právním a regulačním požadavkům nebo v souvislosti s naší smlouvou.
 • Reagovat na právní požadavky a předcházet škodám. Pokud obdržíme předvolání nebo jinou právní žádost, možná budeme muset zkontrolovat informace, které máme k dispozici, abychom se mohli rozhodnout, jak reagovat.

Pro jiné obchodní účely. Vaše údaje můžeme použít pro jiné obchodní účely, jako např B. Analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich reklamních kampaní a hodnocení a zlepšování našich webových stránek, produktů, marketingu a vašich zkušeností. Tyto informace můžeme používat a uchovávat v agregované a anonymizované podobě, takže je nelze spojovat s jednotlivými koncovými uživateli a neobsahují žádné osobní údaje.

2. 9.3 Jak Tern chrání vaše data?

Společnost Tern zavedla vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti jakýchkoli osobních údajů, které zpracováváme. Navzdory všem bezpečnostním opatřením a snahám o ochranu vašich informací však nelze zaručit 100% bezpečnost žádného elektronického přenosu přes internet nebo technologie ukládání informací. Proto nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kyberzločinci nebo jiné neautorizované třetí strany nebudou moci obejít naše zabezpečení a nezákonně shromažďovat, přistupovat, krást nebo měnit vaše informace. Přestože uděláme maximum pro ochranu vašich osobních údajů, jakýkoli přenos osobních údajů na naše webové stránky az nich je na vaše vlastní riziko. Na webovou stránku byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

Možnosti kontaktu a vaše práva

 Jako oběť máte následující práva:

 • podle článku 15 DSGVO, právo požadovat informace o zpracovávaných osobních údajích v rozsahu, který je v nich specifikován;
 • v souladu s článkem 16 DSGVO, právo požadovat okamžitou opravu nesprávných nebo dokončených osobních údajů uložených u nás;
 • podle článku 17 DSGVO právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, které jsme u nás uložili, s výjimkou dalšího zpracování
  • vykonávat právo na svobodu projevu a informací;
  • plnit zákonnou povinnost;
  • z důvodů veřejného zájmu nebo
  • je nutné uplatňovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky;
 • podle článku 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud jde o
  • přesnost údajů je zpochybněna;
  • zpracování je nezákonné, ale odmítnete jej smazat;
  • data již nepotřebujeme, ale musíte je uplatňovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky nebo
  • Vyjádřili jste námitky proti zpracování v souladu s článkem 21 DSGVO;
 • V souladu s čl. 20 GDPR máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jiné odpovědné osobě;
 • podle článku 77 DSGVO právo podat stížnost orgánu dozoru. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový orgán vašeho obvyklého místa pobytu nebo práce nebo na naše ústředí společnosti.

Právo na odvolání

Co se týče zpracujeme chránit naše převážnou část vyvažování zájmů oprávněné zájmy osobními údaji, jak je vysvětleno výše, můžete vznést námitku proti zpracování s účinností do budoucna. Pokud je zpracování pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí pro jiné účely, máte nárok pouze na právo na námitku, pokud existují důvody, které vyvstanou z vaší konkrétní situace.

Po výkonu svého práva nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud dokážeme, vážných a legitimních důvodů pro zpracování, které převážily zájmy jako vy, práv a svobod, nebo je-li zpracování zjištění, výkon nebo obranu Právní nároky slouží.

To neplatí, pokud je zpracování určeno pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat za tímto účelem.

2.9.4 Možnosti kontaktu

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu údajů, jakož i odvolání souhlasu nebo námitky ke konkrétnímu použití údajů, kontaktujte nás přímo pomocí kontaktních údajů v našem imprint.

Ochrana dat vytvořené ve spolupráci s Trusted Shops 

Upravit nastavení souborů cookie. Logo právního partnera