Právo na odstoupení

Reklamace

Spotřebitelé mají odnětí čtrnáct dnů.

Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám zaslat (Nikon Service Point Dresden Inh. Bettina Scheinert, Schweizer Str. 3a, 01069 Dresden, Německo, service@nikonservice-dresden.de, telefon: 03518626290) jasné prohlášení (např. zaslaný dopis nebo e-mail) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení

Pokud odstoupíte od této smlouvy, budeme vrátit veškeré platby, které jsme obdrželi od vás, včetně nákladů na distribuci (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si vybrali způsob doručení jiná než námi nabízených, nejlevnější Standardní mají), a okamžitě splatit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl obdržel příslušné oznámení o svém odstoupení od této smlouvy s námi. Z tohoto splácení, používáme stejnou metodu platby, který jste použili v původní transakce, pokud jste výslovně dohodnuto jinak; V každém případě vám budou účtovány poplatky za vydání tohoto splácení. Můžeme zadržet úhradu dokud jsme obdrželi vrácené zboží zpět, nebo dokud jste prokázali, že jste se vrátili zboží toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete zboží před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. Neseme náklady na vrácení zboží. Za jakoukoli ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací se zbožím, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový storno formulář

(Pokud si přejete smlouvu zrušit, vyplňte a zašlete nám tento formulář).

– Majitelce Nikon Service Point Dresden Bettině Scheinertové, Schweizer Str. 3a, 01069 Dresden, Německo, service@nikonservice-dresden.de

- Já / my (*) tímto zrušuji smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujících
Zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Name des / der Verbraucher (y)

- Anschrift des / der Verbraucher (y)

- Unterschrift des / der Verbraucher (y) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Návratové štítky
Aniž by byla dotčena vaše zákonná práva, poskytneme vám zdarma štítky pro vrácení pro vaše vrácení. Štítek pro vrácení vám zašleme e-mailem. Vrácené zboží můžete doručit do balíkového obchodu příslušného poskytovatele v Německu.

Reklamace vytvořené ve spolupráci s Trusted Shops